Phương Nam Company

Uy tín - Chất lượng - Tiến độ
 
 
DỰ ÁN ĐÀ LẠT CENTER
Thông tin mô tả

 
Địa chỉ       :  TP. Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng
CĐT            : Công ty cổ phần Len Nguyễn
Hạng mục : 
                       - Thiết kế
                       - Cung cấp vật tư dự ứng lực
                       - Thi công căng cáp dự ứng lực 
Quy mô      : 10 tầng, Tổng diện tích sàn: 5032 m2
Hợp đồng :  Số 01(105/2016 PN.CO-HĐKT)
Thời gian  :  2016
Tiến độ     :  Đang triển khai

NIGHT-v02--1-.jpg

VIEW-1-02.jpg