Phương Nam Company

Uy tín - Chất lượng - Tiến độ
Ke-NTH.jpg
DỰ ÁN KÈ RẠCH GIÁ
Thông tin mô tả

 
 
 
Địa chỉ       :  TP. Rạch Giá - Kiên Giang
 
Hạng mục : 
                       - Cung cấp vật tư
                       - Thi công căng cáp dự ứng lực 
 
Thời gian  :  2015
Tiến độ     :  Đã hoàn thành